Home / Thu Thủy

Thu Thủy

Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục tiêu hoạt động

meo vui moi ngay - Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn: Hoàn cảnh ra đời và Mục tiêu hoạt động

Giai đoạn thập niên 30 của thế kỷ trước, đất nước ta vẫn đang trong giai đoạn đấu tranh cam go để giành lại độc lập dân tộc. Đứng trước mối nguy của đất nước, các đồng chí cộng sản đã cùng nhau chung sức để thành lập nên tổ chức cách mạng Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn. Trong …

Read More »