Home / Thể thao / Hướng dẫn tập môn võ Vovinam đúng kỹ thuật

Hướng dẫn tập môn võ Vovinam đúng kỹ thuật

Sức mạnh và độ sát thương các bài quyền pháp Vovinam

Vovinam là môn võ cổ truyền của Việt Nam, võ vovinam kết hợp với những tinh hoa của các môn phái võ thuật trên khắp thế giới. Dưới đây là Sức mạnh và độ sát thương các bài quyền pháp Vovinam. +Thập tự quyền: mô tả thế võ tung ra những đòn thế liên hoan đấm đá tứ phía, sát thương …

Read More »